Program przedszkola

Obraz pomocniczny

W Przedszkolu nr 13 Sindbad wszystkie grupy wiekowe w roku przedszkolnym 2020/2021 pracują na następującym programie:

,,Wokół przedszkola”- program Wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Program opracowały Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion oraz Wiesława Żaba- Żabińska wydawnictwo MAC EDUKACJA, wpisany do rejestru programów zatwierdzonych przez MEN pod numerem ISBN 978-83-8108-410-9