Rada rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą: 

Łukasz Gluzman - przewodniczący

Agata Jamry - z-ca przewodniczącego 

Ewelina Stachowicz-Zych - skarbnik

Aleksandra Matys - sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

Karolina Smętek

Urszula Grocholska

Joanna Jankowska

Anna Gluzman 

 

Roczna składka na rzecz Rady Rodziców wynosi 180 zł

Składka może być płatna w dwóch ratach: I rata do 30 października 2023r., II rata do 15 lutego 2024r.

 -przeznaczona jest na upominki z okazji: Pasowania 3-latków, gwiazdkę, balik, Wielkanoc , wyjazd z okazji Dnia Dziecka, zakończenie przedszkola dla  6-latków, wybrane teatrzyki, niektóre przejazdy autobusami.

 

KONTO RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 34

12 8430 0009 0005 0018 0142 3080