Dobre praktyki

Obraz pomocniczny

Szanowni Państwo,

obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego dało szkołom/placówkom możliwość promowania swoich innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki oraz organizacji pracy poprzez stronę internetową organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Kuratorium Oświaty prezentuje na stronie internetowej urzędu nowe, nieszablonowe pomysły, które wcielone w życie, dały dobre wyniki, przyczyniły się do poprawy jakości pracy placówek.

W niniejszej zakładce "Dobre praktyki" będziemy zamieszczać pliki z prezentacjami oraz scenariusze z zajęć, które zostaną zamieszczone na stronie Kuratorium. 

Zapraszamy!