Nagrody za ekologiczne owady

Obraz pomocniczny

W maju 2021r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie "Ekologiczne owady". Konkurs odbył się z okazji Światowego dnia pszczół.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy przestrzennej z odpadów recyklingowych, surowców wtórnych np. części butelek plastikowych, korków, rolek, kartonów, papieru, aluminium.

10 września przedszkolaki zostały zaproszone do Urzędu Miejskiego na rostrzygnięcie konkursu. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a przedszkole otrzymało oczyszczacz powietrza.

Nagrody zostały ufundowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Głównymi celami konkursu były:

- poszerzenie wiedzy na temat świata owadów,

- promocja idei ekologicznych,

- zwiększenie świadomości w kwestii możliwości powtórnego wykorzystania surowców wtórnych,

- poznanie zasady recyklingu wśród dzieci,

- pobudzanie aktywności twórczej i kreatywnego myślenia,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- budowanie wśród dzieci odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej rozumianej jako wiedza, poglądy i wyobrażenia ludzi o środowisku naturalnym,

-   rozwijanie pracy zespołowej.