Dziecięcy telefon zaufania informacje

Szanowni Rodzice

 

od 2020 r.działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem. Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nasi specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły w proces koniecznych zmian. Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych,aby uświadomić dzieciom i młodzieży możliwość uzyskania takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. 

Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej został uruchomiony w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżur psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego, które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącegow ich ojczystym języku są w stanie otrzymać. Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.