Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przedszkola mają obowiązek potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Potwierdzenia należy dokonać poprzez stronę rekrutacyjną w okresie od 28 marca do 1 kwietnia.

Jednocześnie informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są dostępne w placówce oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce Strefa Rodzica - Rekrutacja.