Odpłatność

OPŁATY:

- Dzienna stawka żywieniowa 7,00 zł płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto podane na przekazie wydanym Rodzicom jeden raz w miesiącu.

 

UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków, roczna składka 37,00 zł - nieobowiązkowe

Ubezpieczenie InterRisk Numer polisy EDU-A/Pnr080822